Zelená úsporám 2013, dotace Panel - zateplování s dotacíZelená úsporám 2013, dotace Panel - zateplování s dotací - stránka obsahuje flash, který se vám bohuzel nezobrazuje.
Zelená úsporám 2013, dotace Panel - zateplování s dotací

Dotace Zelená úsporám a Panel
Zateplování a revitalizace objektů Grifmont

VEŠKERÉ SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ POSKYTUJEME ZDARMA!


Dotace Zelená úsporám a Panel


Dotace PANEL 2013+

Dotace se týká panelových a vybraných nepanelových objektů. Jedná se o úrokovou dotaci ve výši 2,5 až 4 % ze sjednaného úvěru. Zajistíme kompletní vyřízení dotace včetně vyjádření poradenského střediska, které je nutné pro získání této dotace.


Dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Dotace se v tomto případě týká zatím jen rodinných domů a jedná se o přímou dotaci. Podporovány jsou rekonstrukce RD a výstavby RD v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Žádost o dotaci lze podávat před i po realizaci díla. Zabezpečíme podání a vyřízení této žádosti a po spolupráci s projektanty garantujeme maximální výši dotace.


DALŠÍ FINANČNÍ PROGRAMY

Zabezpečujeme poradenskou a konzultační činnost při čerpání peněz z různých operačních programů.


Dotace Zelená úsporám a Panel
Dotace Zelená úsporám a Panel
Zateplování a revitalizace objektů Grifmont

Dotační program PANEL 2013+:

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75%.
Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru.Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM:

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření
Žádosti program příjímá od vypsání výzvy dne 9.1.2017.

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů na území celé ČR a bytových domů na území hl.m. Prahy (Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu IROP).
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie


Dotace Zelená úsporám a Panel
Zateplování a revitalizace objektů Grifmont

Dotace Zelená úsporám a Panel

Detailní informace o dotačním programu "PANEL 2013+" včetně nařízení vlády a jeho příloh poskytuje na svých stránkách
Státní fond rozvoje bydlení.

dotační program "PANEL 2013+"

Pro dotační program ministerstva životního prostředí "Nová zelená úsporám" byl zřízen samostatný web kde lze nalézt odpovědi téměř na všechny dotazy, které se tohoto programu týkají.

dotační program "Nová zelená úsporám"