Zateplení, zateplovací systémy - Grifmont CZ - profesionál v zateplováníZateplení, zateplovací systémy - Grifmont CZ - profesionál v zateplování - stránka obsahuje flash, který se vám bohuzel nezobrazuje.
Zateplení, zateplovací systémy - Grifmont CZ - profesionál v zateplování

Fasády - zateplení obvodového pláště Střechy - generalní opravy Balkóny a lodžie - rekonstrukce
Zateplování a revitalizace objektů Grifmont
» Střechy - generální opravy


Střechy - generální opravy


Střechy - generální opravy


Střechy - generální opravy


Střechy - generální opravy


Střechy - generální opravy


» PLOCHÉ STŘECHY

Většina plochých střech byla budována jako jednoplášťová s krytinou převážně živičnou, případně z pozinkovaného plechu. Poruchy u jednoplášťových střech jsou zaviněny použitím nevhodné materiálové skladby, nedostatečnou tepelnou izolací, špatnou kvalitou povlakových kritin, nedostatečným spádováním, nedokonalými detaily u vpustí a ventilací, a v neposlední řadě chybějící údržbou. V konstrukci jednoplášťových střech se shromažďuje voda, která se usadí v tepelné izolaci a tím ji degraduje a zatěžuje konstrukci. Závadou bývá zatékání, promrzání, nedotápění místností pod střechou. Systémy větracích kanálků se často stávají nefunkčními, větrací mřížky korodují. Poruchy se vyskytují u střešních vpustí, u ventilačních hlavic a strojoven výtahů.


Fóliový střešní hydroizolační systém

Fóliový střešní hydroizolační systém je určen pro vytváření povlakových střešních krytin. Střešní krytina může být kladena na všechny běžné podklady (beton, betonové prefabrikáty, lehčený beton, ocelové konstrukce, dřevo, pěnový polystyren a polyuretan, minerálně vláknité desky, asfaltová krytina apod.


Základní vlastnosti střešní hydroizolační fólie:
 • odolnost vůči zatížení větrem
 • odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření
 • nepodléhá střídání tepla a chladu
 • odolnost vůči proražení
 • odolnost proti prorůstání kořenů
 • rozměrová stálost
 • vynikající svařitelnost
 • odolnost proti chemikáliím
 • střešní krytina nepotřebuje žádnou údržbu a vyznačuje se dlouhou životností.


Nabízíme:
 • úplnou generální opravu, včetně tepelné izolace tak,
     aby střecha ve spojení se stávajícím střešním pláštěm vyhověla platným
 • ustanovením ČSN o tepelném odporu rekonstruovaných střech.
 • provádíme výměnu klempířských prvků a všech částí a zařízení souvisejících se střechou
 • pro zajištění odvodů kondenzátů střešní plášť opatřujeme odvětrávacími komínky.» ŠIKMÉ STŘECHY

Provádíme generální opravy šikmých sedlových střech na bytových domech včetně zateplení půdních prostor kvalitními materiály a střešními krytinami s dlouhou dobou životnosti.